สถานที่ติดต่อ       หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 

                          ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

                          กรุงเทพมหานคร 10110 

สถานที่ปฏิบัติงาน   อาคารสำนักงานอธิการบดี (ตึก9)  ชั้น 5

เบอร์โทร   0-2259-2219 , 0-2649-5000  ต่อ 15635, 15637, 11521, 11522   

โทรสาร     0-2259-2219

เวลาให้บริการ  จันทร์-ศุกร์  เวลา  8.30 - 16.30 น.

 

ข้อมูลติดต่อของคุณ

รายละเอียด